Ombyggnad av rörkulvertar, Ekebo

Entreprenaden omfattar:
Sedan april 2016 har Projektteam AB arbetat inom bostadsområdet Ekebo, i Upplands Väsby på uppdrag av Stena fastigheter AB.
Nya rörkulvertar för sekundärvärme och tappvatten läggs ner i marken. Arbetet utförs i etapper, lika med befintlig uppdelning i undercentralområden.
De nya rörkulvertarna ansluts till plats för befintlig kulvertsanslutning i respektive trapphus. Anslutning sker från motsatt sida mot de befintliga och inkopplas på så vis att driftavbrott minimeras.
Projektteam AB ansluter även de nya rörkulvertarna till befintligt system i undercentral.
Optokabel för fiber förläggs även av Projektteam i samma kulvert, för internet, telefon samt tv.

ekebo-1ekebo

Projektet planeras att vara färdigt i början av 2017.

Mejselgatan 2, 4, 6, Kungshamn

Fakta:

Sotenäsbostäder äger 6 bostadshus på Mejselgatan 2, 4 och 6 i Kungshamn.

De 6 bostadshusen uppfördes mellan 1968 och 1972. Sotenäsbostäder har för avsikt att låta bygga om värmeförsörjningen för bostadshusen. Idag värms husen via en kombination av olja och bergvärme. När de befintliga bergvärmepumparna installerades kring år 2000 placerades bergvärmepumparna i 4 undercentraler inom området. Spets- och reservvärme från oljepannorna tillförs via de ursprungliga kulvertledningarna. Ombyggnaden görs för att helt slopa oljeanvändningen samt slopa kulvertsystemet i mark. Detta görs genom att varje hus får sin egen värmeförsörjning via bergvärme i kombination med el.

Bergvärmecentraler

mejselg

6 st självständiga bergvärmecentraler byggs, som vardera skall försörja ett bostadshus med 12 lägenheter. Värmecentralerna skall försörja befintliga radiator- och varmvattensystem. Samtliga 6 centraler förses med nya bergvärmepumpar, ackumulatorer, pumpar, varmvattenberedare. Inkoppling görs till befintliga ledningar för värme och vatten (VV, VVC och KV).

Pågående installation:

 • 12 st bergvärmepumpar från Ecoforest (ECOGEO B1 5 – 22kW)
 • 20 st nya borrhål a´180 meter

Läs mer om Ecoforest pumpar på http://www.ecoforest.es/sv/producto/bombas-b-sicas

 

Buskhyttans skola, Nyköping

Fakta:

 • Byte av spetsvärme
 • Konvertering från oljepanna till bergvärmepump

Installerat:

 • Bergvärmepump Nibe F1155 4-16kw
 • 195m borrhål
 • Byte av radiatorer

Ålberga skola, Nyköping

Fakta:

 • Byte av spetsvärme
 • Konvertering från oljepanna till bergvärmepump

Installerat:

 • Bergvärmepump Nibe F1155 4-16kw
 • 195m borrhål

Dammlötskolan, Nyköping

Fakta:

 • Byte av spetsvärme
 • Konvertering från oljepanna till bergvärmepump

Installerat:

 • Bergvärmepump Nibe F1155 4-16kw
 • 195m borrhål

Auktoriserat VVS-företag

Medlem i VVS-företagen

 • Värmepump

  Genom värmekonvertering från direktverkande el till exempelvis bergvärme, sänker du dina uppvärmningskostnader avsevärt. Samtidigt ökar du värdet på huset, ofta Läs mer
 • Rörinstallationer och VVS

  Vi utför alla typer av rörinstallationer, såväl nyproduktion som ombyggnation, rotrenoveringar samt service. All installation och service utförs av utbildad Läs mer
 • Licenssvetsning

  Inom svetsning har vi en bred specialkompetens och behörighet genom företaget. Vi utför licenssvetsning i alla typer av legeringar inom Läs mer
 • Consulting

  Om du vill veta utgången av ditt projekt innan du sätter igång ska du kontakta oss. Vi hjälper till att Läs mer
 • 1